beztreść

Jak nadać swoim szkicom studyjnym treść? Przed oczami macie zbiór charakterystycznie postawionych kresek, które mają oddać
w interesujący sposób formę ludzkiego ciała.

Między symbolami kształtów nie ma miejsca na symbole treści. Próba znalezienia odgórnego uzasadnienia dla postawienia kresek w ten konkretny sposób jest z góry skazana na porażkę.

Ich "charakterystyczność" polega na tym, że, po pierwsze, są to białe kreski postawione na czarnym papierze. Po drugie, każdą z nich można wyodrębnić i policzyć. Funkcjonują jako osobne symbole kształtu i równocześnie jako część kształtu.

Chaotyczny natłok kresek, choć z pozoru uporządkowany, w praktyce nie różni się wiele od sztucznie wytworzonego potoku słów, który, paradoksalnie, został wyeksponowany, aby naprawić to, o czym autor zapomniał
w momencie stawiania kreski.

Więc może zamiast zadawać pytanie "jak", powinniśmy sobie zadać pytanie "czy to konieczne, aby." Forma w końcu tworzy uzasadnienie sama dla siebie. Ten tok słów jest takim samym symbolem, jak każda z tych kresek z osobna.

beztreść

Jak nadać swoim szkicom studyjnym treść? Przed oczami macie zbiór charakterystycznie postawionych kresek, które mają oddać w interesujący sposób formę ludzkiego ciała.

Ich "charakterystyczność" polega na tym, że, po pierwsze, są to białe kreski postawione na czarnym papierze. Po drugie, każdą z nich można wyodrębnić i policzyć. Funkcjonują jako osobne symbole kształtu i równocześnie jako część kształtu.

Między symbolami kształtów nie ma miejsca na symbole treści. Próby znalezienia odgórnego uzasadnienia dla postawienia kresek w ten konkretny sposób jest z góry skazana na porażkę.

Chaotyczny natłok kresek, choć z pozoru uporządkowany, w praktyce nie różni się wiele od sztucznie wytworzonego potoku słów, który, paradoksalnie, został wyeksponowany, aby naprawić to, o czym autor zapomniał w momencie stawiania kreski

Więc może zamiast zadawać pytanie "jak", powinniśmy sobie zadać pytanie "czy to konieczne, aby." Forma w końcu tworzy uzasadnienie sama dla siebie. Ten tok słów jest takim samym symbolem, jak każda z tych kresek z osobna.