Twórcy

Koordynacja

zarząd

identyfikacja wizualna

organizacja i opieka kreatywna wydarzeń/projektów/przeglądów

strona WWW

organizacja i logistyka wydarzeń/projektów

strona WWW

bankowość

dokumentacja

organizacja i bankowość

marketing

liderzy sekcji

social media

sekcja foto&film

sekcja malarska

sekcja graficzna

reportaż

Zespół