WYDARZENIA

KRAKERS - Cracow Art Week

miasto - mozaika różnorodności

najpierw ciało potem rzeźba

warsztaty fotografii studyjnej

reaktywacja wystawy!

powrót do początków

czym jest sztuka współczesna?

otwarta dyskusja o sztuce

multikulturalny piknik wiosenny