Ptasie opowieści

Dialog z naturą, czy dialog z wewnętrznym ja?
„[Ptaki] chcą się tak właśnie z nami w jakiś sposób połączyć i
porozumieć, może te wszystkie ich ćwierkania mają coś tam przekazać, a my po prostu nie możemy tego zrozumieć.”