Szpital - cisza.
Odrealniona, szpitalna zieleń.

Kolor kojarzony ze sterylnością. Nocnemu przybyszowi przypomina jednak o samotności ludzi w nim rezydujących.

W zamkniętym systemie korytarzy, wind i szybów towarowych,
większość drzwi jest niedostępna dla ludzi spoza szpitalnego personelu.


Paradoksalnie te puste korytarze napełniają się życiem dopiero kiedy, istnieje ryzyko jego utraty.

Są też niestety drzwi, które choć otwarte dla odwiedzających,
wiszą na zawiasach
nieruchomo.

Paradoksalnie te puste korytarze napełniają się życiem dopiero kiedy, istnieje ryzyko jego utraty.

W zamkniętym systemie korytarzy, wind i szybów towarowych,
większość drzwi jest niedostępna dla ludzi spoza szpitalnego personelu.

Są też niestety drzwi, które choć otwarte dla odwiedzających,
wiszą na zawiasach
nieruchomo.