Zstąpi na padół kąkolu

Wstawa ze słów. Okazanyżci porządek w dziecku proroctwa,

Jąż syn tylo z ojca – narodzony ze Zrodzonego z Siebie,

O duszy wziętej z Matki, dziś wieczystej pąkowo w zrodzeniu,

Sławion różą. Błogosławion kwiet biały, błogosławion czysty,

Z głową nisko na glob.

Począł się tan kwietu białodrżannego –

Zstąpi na kraj kąkolu. Przeżywać będzie, biadażci, męki,

Rwąc czerwonoć – dokoła niego staną zjawy i katy,

Z ziemi wrzecienice. Umęczenie jemu po stokroć, biada,

A krew jego przeczysta. Oto prowadzi kąkol do Słońca.

Zstąpi na padół kąkolu

Wstawa ze słów. Okazanyżci porządek w dziecku proroctwa,

Jąż syn tylo z ojca – narodzony ze Zrodzonego z Siebie,

O duszy wziętej z Matki, dziś wieczystej pąkowo w zrodzeniu,

Sławion różą. Błogosławion kwiet biały, błogosławion czysty,

Z głową nisko na glob.

Począł się tan kwietu białodrżannego –

Zstąpi na kraj kąkolu. Przeżywać będzie, biadażci, męki,

Rwąc czerwonoć – dokoła niego staną zjawy i katy,

Z ziemi wrzecienice. Umęczenie jemu po stokroć, biada,

A krew jego przeczysta. Oto prowadzi kąkol do Słońca.