Życie nieruchome

Holenderskie stil-leven tłumaczy się jako ciche, nieruchome życie. Bo czym innym jest dzbanek jak nie przedmiotem, który żyje w swojej własnej, niedostępnej dla nas rzeczywistości?

Z jednej strony martwa natura w sztuce świadczy jedynie o umiejętnościach artysty, a z drugiej stanowi sposób na ożywienie z pozoru nieruchomego życia.

Proste skrzypce, gdy używane, przenoszą nas w świat muzyki - stają się integralną częścią artystycznej duszy, zaczynają odgrywać znaczącą rolę w świecie naszych zmysłów i nadają rytm naszemu życiu.

Martwa natura nie przedstawia tylko świata stałych przedmiotów. Zwykły owoc, rodzi się, dojrzewa, a następnie powoli gnije - czy to nie żywy element świata?

Z pozoru proste przedmioty, używane przez nas każdego dnia, dzięki kresce artysty stają się ponadczasowym dziełem.

Rolą artysty nie jest jedynie odtworzenie rzeczywistości, ale także pokazanie jej unikalnej przemijalności.

Życie nieruchome

Holenderskie stil-leven tłumaczy się jako ciche, nieruchome życie. Bo czym innym jest dzbanek jak nie przedmiotem, który żyje w swojej własnej, niedostępnej dla nas rzeczywistości?

Z jednej strony martwa natura w sztuce świadczy jedynie o umiejętnościach artysty, a z drugiej stanowi sposób na ożywienie z pozoru nieruchomego życia.

Martwa natura nie przedstawia tylko świata stałych przedmiotów. Zwykły owoc, rodzi się, dojrzewa, a następnie powoli gnije - czy to nie żywy element świata?

Proste skrzypce, gdy używane, przenoszą nas w świat muzyki - stają się integralną częścią artystycznej duszy, zaczynają odgrywać znaczącą rolę w świecie naszych zmysłów i nadają rytm naszemu życiu.

Z pozoru proste przedmioty, używane przez nas każdego dnia, dzięki kresce artysty stają się ponadczasowym dziełem.

Rolą artysty nie jest jedynie odtworzenie rzeczywistości, ale także pokazanie jej unikalnej przemijalności.