Wystawa “Korzenie” stworzona przez członków Stowarzyszenia Zwykłego Mosaic w zamyśle ma ilustrować zarówno nasze relacje z naturą, jak i związek z przeszłością oraz środowiskami, z których pochodzimy. Zaprezentowane prace zostały stworzone podczas pleneru artystycznego w miejscowości Wisła, której nazwa bezpośrednio łączy się z tytułowymi korzeniami, dodając im wymiaru przynależności kulturowej i dziedzictwa. Ideę powrotu do początku, we wszystkich jego aspektach — przyrody, dzieciństwa, przodków, ojczyzny — grupa młodych twórców potraktowała w sposób indywidualny i osobisty, posługując się różnorodnymi środkami zapisu: fotografią, malarstwem, grafiką czy filmem.
 
Wystawa przybiera formę niejako wyprawy w głąb nas samych i ziemi — do korzeni. Swoistego poszukiwania odpowiedzi na pytania, które stawia sobie każdy człowiek:
“Skąd przyszliśmy? Kim jesteśmy? Dokąd idziemy?” ~ Paul Gauguin.
 
Prezentowane prace stają się nostalgiczną pocztówką z ostatnich ciepłych dni, konfrontacją młodego człowieka z przemijalnością oraz próbą zrozumienia tego dziwnego uczucia w sercu na myśl minionych chwil, czasów przeszłych i swoich korzeni.

Igor
Olesiński

fotografia cyfrowa

Mateusz
Rzepka

fotografia cyfrowa

Gabriela
Woźniak

fotografia tradycyjna

Maja Drząszcz

fotografia tradycyjna

Nina
Dziwoki

tusz, ołówek

na papierze

Marcin
Kamiński

fotografia tradycyjna

fotomontaż

Maja Drząszcz

fotografia tradycyjna

Zofia Karnasiewicz

fotografia cyfrowa, polaroidy, fotomontaż

Julia Niemiec

fotografia cyfrowa

Monika Kacza

fotografia cyfrowa

fotomontaż

Michał
Janus

fotografia cyfrowa

Wydarzenie odbyło się w ramach projektu finansowanego ze środków Europejskiego Korpusu Solidarności.

Wystawa “Korzenie” stworzona przez członków Stowarzyszenia Zwykłego Mosaic w zamyśle ma ilustrować zarówno nasze relacje z naturą, jak i związek z przeszłością oraz środowiskami, z których pochodzimy. Zaprezentowane prace zostały stworzone podczas pleneru artystycznego w miejscowości Wisła, której nazwa bezpośrednio łączy się z tytułowymi korzeniami, dodając im wymiaru przynależności kulturowej i dziedzictwa. Ideę powrotu do początku, we wszystkich jego aspektach — przyrody, dzieciństwa, przodków, ojczyzny — grupa młodych twórców potraktowała w sposób indywidualny i osobisty, posługując się różnorodnymi środkami zapisu: fotografią, malarstwem, grafiką czy filmem.
 
Wystawa przybiera formę niejako wyprawy w głąb nas samych i ziemi — do korzeni. Swoistego poszukiwania odpowiedzi na pytania, które stawia sobie każdy człowiek:
“Skąd przyszliśmy? Kim jesteśmy? Dokąd idziemy?” ~ Paul Gauguin.
 
Prezentowane prace stają się nostalgiczną pocztówką z ostatnich ciepłych dni, konfrontacją młodego człowieka z przemijalnością oraz próbą zrozumienia tego dziwnego uczucia w sercu na myśl minionych chwil, czasów przeszłych i swoich korzeni.

Igor
Olesiński

fotografia cyfrowa

Gabriela
Woźniak

fotografia tradycyjna

Mateusz
Rzepka

fotografia cyfrowa, film

Maja Drząszcz

fotografia tradycyjna

Nina
Dziwoki

tusz, ołówek na papierze

Marcin
Kamiński

fotografia tradycyjna, fotomontaż

Zofia Karnasiewicz

fotografia cyfrowa, polaroid, fotomontaż

Julia Niemiec

fotografia cyfrowa

Monika
Kacza

fotografia cyfrowa, fotomontaż, film

Wydarzenie odbyło się w ramach projektu finansowanego ze środków
Europejskiego Korpusu Solidarności.

Michał
Janus

fotografia cyfrowa